“Facebook je pisan u PHP-u” više nije dovoljan argument kada se diskutuje o ovom programskom jeziku čija reputacija je u IT sferi poljuljana. HTEC inžinjeri Dušan Stojanović i Dušan P.  Petrović, specijalizovani za PHP, spremili su listu konkretnih argumenata koji govore u prilog ovom jeziku.

Dušan Stojanović se već 10 godina bavi back-end developmentom, konkretnije u PHP-u i kroz svoj rad je imao priliku da aktivno prati razvoj jezika i vidi sve njegove loše strane kao i njegov napredak kroz godine, pa uostalom i sam put od skriptinga do objektno-orijentisanog programskog jezika.

Sa druge strane miks pulta je Dušan P. Petrović, inicijator diskusije, koji se i sam nekoliko godina bavi razvojem softvera u PHP-u, uvek spreman da brani boje ove tehnologije.

Poslušajte emisiju i saznajte:

  • Koliko WordPress utiče na lošu reputaciju PHP-a
  • Koje su aktuelnosti vezane za PHP7
  • Zašto ne verovati korisničkom inputu u kontekstu bezbednosti
  • Zašto je PHP zajednica jedna od najvećih
  • Koje Frameworke koristiti ako ste početnik
  • Da PHP jeste Enterprise rešenje
  • Koje novine donosi PHP8

PHP TechTalk